Skip to content Skip to navigation

Cơ cấu tổ chức

1. ThS. Phạm Trọng Tài - Trưởng phòng

     - Email: trongtai@vimaru.edu.vn

     - Điện thoại: 0313.261099 - 0904.360.292

 

2. CN. Đào Quang Chí - Tổ trưởng Công đoàn

    - Email: quangchi.vimaru@gmail.com

    - Điện thoại: 0313.261099 - 0903.297.537

 

3. ThS. Ngô Văn Anh - Chuyên viên

    - Email: vananh@vimaru.edu.vn

    - Điện thoại: 0313.261099 - 0975.116.977